Självklart! Det handlar om rättigheter

125,00 kr
I Lager
SKU
10751

Författare: SJÄLVKLART! - Det handlar om rättigheter. Ett samtalsmaterial som utgår från barnkonventionen och fokuserar framförallt på artikel 2; allas lika värde och rätten att inte bli diskriminerad och artikel 12; rätten att bli lyssnad på, vara delaktig och ha inflytande. Materialet kan användas i skola och fritidsverksamheter för barn och unga 9-13 år. Självklart! Kan vara ett komplement till, eller ett av flera sätt att arbeta för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling såsom mobbning i skolan.

Skriv din egen recension
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
BELWRK AB 556499-7723 Drivs av BELWRK i Stockholm AB, 556499-7723. Krossgatan 15, 162 50 VÄLLINGBY. 08-566 276 47